Pikaluistelun säännöt

Pitkän radan pikaluistelun säännöt

Kohta 1
Kilpailuissa noudatetaan Kansainvälisen Luisteluliiton (ISU) voimassa olevia sääntöjä. Kuitenkin huomioidaan ne poikkeukset, jotka näissä säännöissä Suomen Luisteluliiton ja sen jäsenseurojen olosuhteita ajatellen määrätään. Kilpailuja voidaan järjestää myös muilla kuin ISU:n sääntöjen määrittelemillä 400m/333 1/3m radoilla, edellyttäen, että rata on mitattu ja merkitty oikein (ISU SS Rule 204). Viralliset SE-tulokset hyväksytään toistaiseksi kuitenkin vain 400m/333 1/3m radoilla tehtyinä. Kilpailutoiminnassa noudatetaan reilun pelin periaatetta.

Kohta 2
Kilpailuja järjestävällä seuralla tulee olla SLL:n myöntämä lupa järjestämiinsä mestaruus- ja kansainvälisiin kilpailuihin sekä kansallisiin, juhla-, katsastus- tai kutsukilpailuihin sekä piiri- että seuraotteluihin.

Kohta 3
Kilpailuluvat on anottava SLL:lta ilmoitettuun päivään mennessä tai kuitenkin vähintään seitsemän vuorokautta ennen kilpailupäivää. Anomuksessa on mainittava missä ja milloin kilpailut pidetään sekä kilpailuohjelma ja kilpailujen järjestäjä.

Kohta 4
Kilpailukutsu on julkaistava joko Suomen Luisteluliiton kilpailukalenterissa tai Luisteluliiton internet-sivuilla tai muulla SLL:n hyväksymällä tavalla SM-kilpailujen osalta 14 vrk ja muiden kilpailujen osalta vähintään 5 vrk ennen ensimmäistä kilpailupäivää. Kilpailukutsussa tulee mainita kilpailujen aika, ohjelma, ilmoittautumisajankohdan päättyminen, osanottomaksun suuruus ja vaatimus kilpailulisenssin esittämisestä kilpailujen järjestäjälle.

Kohta 5
Mikäli kilpailut joudutaan peruuttamaan, on siitä ilmoitettava osanottajaseuroille sekä SLL:lle viimeistään yhtä vuorokautta ennen kilpailujen alkamista. Myös peruuttamisen syy on mainittava.

Kohta 6
Luistelijat SM-kilpailuun ilmoittaa Luisteluliiton alainen jäsenseura kilpailukutsussa mainitulla tavalla. Ilmoittautumisen tulee sisältää kilpailijan nimi, sarja, seura sekä joukkueenjohtajan nimi.

SM-kilpailuissa käytettävät tilastoajat toimittaa Suomen Luisteluliitto. Tilastoaikoihin huomioidaan tilastoajat SM-kilpailua edeltävään sunnuntaihin asti.

Kilpailija voi samoissa kilpailuissa kilpailla vain yhdessä sarjassa, mikäli saman kilpailun yhteydessä käydään samanaikaisesti aikuisten ja nuorten tai nuorten ja hopealuistinikäisten kilpailu.

Nuorten ja hopealuistinikäisten kilpailuissa on luistelijan kilpailtava omassa sarjassaan. Mikäli katsastukset vaativat osallistumista korkeampaan sarjaan, voi huippuluisteluvaliokunta tarvittaessa antaa tähän hyväksynnän.

Viesti- ja joukkuekilpailuissa voi osallistua vain yhteen kilpailuun kyseisen kilpailuviikonlopun aikana.

Kohta 7
Kilpailuihin ilmoittautumisaika päättyy kilpailukutsun mukaisesti. Jälki-ilmoittautumisesta peritään kaksinkertainen osanottomaksu.

SM-kilpailujen ilmoittautumisaika päättyy kilpailuviikonloppua edeltävänä tiistaina klo 21.00. Jälki-ilmoittautumisia ei hyväksytä.

Viesti- ja joukkuekilpailujen joukkueet on vahvistettava joukkueenjohtajien kokouksessa kyseistä kilpailua edeltävänä päivänä ja nimet viimeistään tuntia ennen kilpailua.

Luopuminen kilpailusta arvonnan jälkeen:

1. Niissä tapauksissa, joissa kilpailija vetäytyy kilpailusta arvonnan jälkeen, ei kilpailijaa hyväksytä enää uudelleen kilpailemaan.

2. Jos kilpailija ei sairauden vuoksi kykene osallistumaan ensimmäiselle matkalle, vaikka arvonta on jo suoritettu, voidaan kilpailija korvata joukkueen varamiehellä, joka lähtee samalta radalta kuin sairastunut luistelija olisi lähtenyt.

3. Siinä tapauksessa, ettei pykälän 2 mukaista varamiestä ole, kilpailija, jonka pari on vetäytynyt kilpailusta, luistelee yksinään parissa, joka alun perin on arvottu hänelle. Mikäli joku toinen luistelija on arvottu luistele­maan yksin kilpailijoiden parittoman lukumäärän vuoksi, tämä luistelija korvaa kilpailusta vetäytyneen luistelijan täydentääkseen parin. Jos kaksi luistelijaa on jäänyt parittomaksi arvonnan jälkeen tapahtuneiden kilpai­lusta vetäytymisten takia, heidät asetetaan pariksi. Kun uusi pari on muodostettu, se lähtee myöhemmän parin numerolla. Siirretty luistelija asetetaan aloittamaan ulkoradalta. Luistelijalle, joka siirretään toiseen pariin, on ilmoitettava siirrosta vähintään 15 minuuttia ennen hänen alkuperäisen parinsa lähtöaikaa.

4. Jos parijärjestys on muodostettu kilpailijoiden paremmuuteen perustuen, eikä varamiestä ole lisätty kohdan 2 mukaisesti, parien uudelleenjärjestely perustuu jäljellä olevien luistelijoiden paremmuuteen.

SM-kilpailut

Kohta 8
SM-kilpailuissa kilpailuoikeus on Suomen kansalaisella tai henkilöllä, joka on asunut Suomessa vähintään 6 kuukauden ajan ennen kilpailua.

SM-kilpailuissa ja kaikissa oman seuran ulkopuolisissa kilpailuissa jokai­sella luistelijalla tulee olla voimassa oleva Suomen Luisteluliiton lisenssi.

Kilpailulla, joka on joko yhteispistekilpailu tai yksittäinen matkakohtainen kilpailu, on SM-arvo, mikäli kyseiseen kilpailuun on ilmoittautunut vähintään kolme luistelijaa ja joista vähintään kaksi osallistuu kilpailuun.

Suomen Luisteluliiton liittohallitus vahvistaa vuosittain pidettävät SM-kilpailut ja niissä luisteltavat matkat.

Kaikissa SM-kilpailuissa noudatetaan SM-kilpailujen erityissääntöjä mm. arvontamenettelyjen osalta.

Miesten 5000m:n ja 10000m:n matkoilla tulee olla saavutettuna 5000m:n aika 9.00 kuluvan tai edellisen kauden aikana. Sääntö koskee ainoastaan 20-vuotta täyttäneitä urheilijoita

Miesten yhteispistekilpailu
Ensimmäisen kilpailupäivän matkat miehillä ovat 500 m ja 3000 m. Toisen kilpailupäivän matkoina ovat 1500 m ja 5000 m.

Naisten yhteispistekilpailu
Naisten vastaavat matkat ovat ensimmäisenä päivänä 500 m ja 1500 m ja toisena kilpailupäivänä 1000 m ja 3000 m.

Sprinttereiden SM-kilpailu
Ensimmäisen kilpailupäivän matkat ovat 500 m ja 1000 m ja toisen päivän matkat ovat samat 500 m ja 1000 m. Mestaruus jaetaan erikseen miehille ja naisille saavutetun yhteispistemäärän perusteella.

Matkakohtaiset SM-kilpailut
Kaikkien matkojen mestaruus ratkaistaan yhden luistelun perusteella. Jos 500m ja 1000m luistellaan kahdesti, niin
ensimmäisen luistelun tulos on matkakohtaisen kilpailun tulos.

Mies- ja naisjunioreiden (17 v. ja 19 v.) SM-kilpailu yhteispisteissä
Sarjoittain yhteispisteissä
A-pojat, 500 ja 1500, 1000 ja 5000 (P19)
A-tytöt, 500 ja 1500, 1000 ja 3000 (T19)
B-pojat, 500 ja 1500, 1000 ja 3000 (P17)
B-tytöt, 500 ja 1500, 1000 ja 3000 (T17)

Mies- ja naisjunioreiden (17 v. ja 19 v.) matkakohtaiset SM-kilpailut
Sarjoittain
A-pojat,  500, 1000, 1500, 3000 ja 5000 (P19)
A-tytöt, 500, 1000, 1500 ja 3000 (T19)
B-pojat, 500, 1000, 1500 ja 3000 (P17)
B-tytöt, 500, 1000, 1500 ja 3000 (T17)

Hopealuistinkilpailujen loppukilpailu
Sarjoittain yhteispisteissä (sarja, 1. päivä, 2. päivä)
C-pojat, 500 ja 1000, 500 ja 1500 (P15)
C-tytöt, 500 ja 1000, 500 ja 1500 (T15)
D-pojat, 500 ja 1000, 500 ja 1000 (P13)
D-tytöt, 500 ja 1000, 500 ja 1000 (T13)
E-pojat, 300 ja 500, 300 (P11)
E-tytöt, 300 ja 500, 300 (T11)

Jokaisessa ikäsarjassa on lisäksi viestikilpailut. 15 – 13 -vuotiaiden sarjojen matkat luistellaan joko 400 m:n tai 333 m:n radalla. Luistelija voi osallistua vain yhden ikäryhmän viestiin.

500 metriä pidemmillä matkoilla voidaan tarvittaessa ylituomarin harkinnan mukaan käyttää kvartettilähtöä. Sekaannusten välttämiseksi on parit tällöin varustettava hihamerkeillä.

Hopealuistinfinaalissa noudatetaan virallista arvontamenettelyä.

Matkakohtaiset hopealuistinsarjat
C-pojat, 2 x 500m, 1000m, 1500m (P15)
C-tytöt, 2 x 500m, 1000m, 1500m (T15)

Seurojenvälinen viestiluistelu
Kilpailut hopealuistinkilpailujen loppukilpailussa.

1. Luistellaan toisena kilpailupäivänä viimeisinä matkoina.
2. Matkana on 3 x 1 kierros radalla, jossa kyseessä olevan sarjan muu kilpailu on käyty.
3. Lähtö on 400 m:n radalla 1000 m:n maali, 333 m:n radalla maali ja 250 m:n radalla 300 m:n lähtöpaikka.
4. Lähtö tapahtuu pareittain.
5. Vaihtoalue on maalista eteenpäin ja sen pituus on 400 m:n ja 333 m:n radalla 40 m sekä 250 m:n radalla 30 m.
6. Matkaan lähtevän kilpailijan on lähdettävä vaihtoalueelta eikä vauhtia saa ottaa vaihtoalueen ulkopuolelta.
7. Vaihdon on tapahduttava kokonaisuudessaan vaihtoalueella siten, että viestiä tuovan luistelijan on luisteltava lähtevän luistelijan rinnalle tai kosketusvaihtona.
8. Kilpailujärjestäjien toimesta on molemmilla joukkueilla oltava oma vaihdonvalvoja ja vaihtoalueen rajat on oltava selkeästi merkityt.

Joukkuekilpailu (Team pursuit)
Kilpailut käydään yleisluistelijoiden yhteispistekilpailujen yhteydessä ja nuorten yhteispistekilpailujen yhteydessä.

1. Takaa-ajokilpailu pareittain, lähdöt vastakkaisilta puolilta rataa. Joukkueeseen kuuluu 3 luistelijaa.
2. Joukkueen jäseniä ei saa vaihtaa, samoilla kilpailijoilla on luisteltava karsintakilpailu ja loppukilpailut.
3. Matkana on miehillä 8 kierrosta ja naisilla 6 kierrosta.
4. Aika otetaan kolmannen luistelijan maaliintulohetkestä.
5. Pikaluistelusäännöissä olevat peesaus- ja ohitussäännöt pätevät.
6. Joukkueet arvotaan pareiksi. Arvontaa varten kilpailun järjestäjä ryhmittelee joukkueet arvontaryhmiin aikaisempien tulosten perusteella siten, että parhaat joukkueet luistelevat viimeisinä pareina.
7. Seurasta voi olla useita joukkueita.
8. Luistelija edustaa sitä seuraa tai rekisteröityä yhdistystä jonka nimissä hän kilpailee koko kauden.
9. Joukkueen jäsenillä tulee olla voimassa oleva Luistelulisenssi.

Team Sprint

Kilpailut käydään sprinttereiden tai matkakohtaisten  SM-kilpailujen yhteydessä.

 1. Kilpailumatka on kolme kierrosta sisärataa pitkin. Kilpailu luistellaan kolmen luistelijan joukkueissa.  1.luistelija (ilman hihanauhaa) johtaa joukkuetta ensimmäisen kierroksen ja siirtyy sen jälkeen syrjään radan ulkoreunaan. Seuraavan kierroksen etummaisena luistelee luistelija, jolla valkoinen/keltainen hinauha. Toisen kierroksen jälkeen hän
  väistyy radan ulkoreunaan ja luistelija, jolla on punainen/sininen hihanauha jatkaa yksin viimeisen kierroksen. Joukkueen aika saadaan tämän kolmannen luistelijann tullessa maaliin.
 2. Vaihtoalue on koko suora ja setulee tulee merkitä kartioilla tai muilla selkeillä merkeillä.
 3. Kilpailu luistellaan yksitellen tai pareittain eri puolilta rataa. Lähtö tapahtuu keskeltä etu- ja tai takasuoraa. Mikäli luistellaan yksi joukkue kerrallaan, lähtöpaikkana on etusuora 1000m:n maalinkohdalta.
 4. Joukkueet arvotaan pareiksi tai yksin luistellessa luistelujärjestys arvotaan.Arvontaa varten kilpailun järjestäjä ryhmittelee joukkueet arvontaryhmiin aikaisempien tulosten perusteella siten, että parhaat joukkueet luistelevat viimeisinä pareina.
 5. Pikaluistelusäännöissä olevat peesaus- ja ohitussäännöt pätevät.
 6. Seurasta voi olla useita joukkueita.
 7. Luistelija edustaa sitä seuraa tai rekisteröityä yhdistystä jonka nimissä hän kilpailee koko kauden.
 8. Joukkueen jäsenillä tulee olla voimassa oleva Luistelulisenssi.

Massastartti

Kilpailut käydään matkakohtaisten SM-kilpailujen yhteydessä tai jonkin muun kansallisen kilpailun yhteydessä

 1. Massastartin matkat ovat seuraavat:
  1. Aikuiset: naiset ja miehet 16 kierrosta, välikirit 4, 8, 12 kierroksen luistelun jälkeen.
   1. Naisten sarjassa voidaan tarvittaessa käyttää nuoten sääntöä.
  2. Nuoret alle 19-v: Naiset ja miehet 10 kierrosta, välikiri 5 kierroksen luistelun jälkeen.
 2. Välikirien pisteet määräytyvät seuraavasti: Kolmelle ensimmäiselle 5-3-1 kustakin kiristä
 3. Maaliin tulosta pisteet kolmelle ensimmäiselle 60-40-20 aikuisten sarjassa. Nuorten sarjassa maaliintulo pisteet kolmelle ensimmäiselle 30-20-10.
 4. Ilman pisteitä jääneiden luistelijoiden osalta sijoitus määräytyy maaliintulojärjestyksen mukaan.
 5. Massastartissa pakolliset varusteet:
  1. Pään muotoon mukautuva kypärä, viiltosuojattu luisteluasu tai aluspuku.
  2. Muovista tai viillonkestävästä materiaalista polvi- ja säärisuojat sekä kaula- ja nilkkasuojat.
  3. Viiltosuojatut tai nahkahanskat.
  4. Luistimen terät etu- ja takaosan tulee olla pyöristetty, indikatiivinen säde 1cm.

 

Kohta 9
Luistelijan kuuluminen tiettyyn ikäsarjaan määräytyy ISU:n sääntöjen mukaan kilpailukausittain, rajana on 1.7. Esimerkiksi kilpailija, joka ei ole täyttänyt 19 vuotta, kilpailee koko kauden junioreiden sarjassa.

Kohta 10
SLL:n hallituksella on oikeus vahvistaa vuosittain määrättävät luokittelun tulosrajat osanoton rajoittamiseksi kohdassa 8 mainittuihin kilpailuihin vallitsevan tilanteen mukaan.

Kohta 11
Suomen Luisteluliitto nimeää SM-kilpailuihin ja maaotteluihin ylituomarin, kilpailujen johtajan ja lähettäjän.

Kohta 12
Kilpailupöytäkirjat niiden kilpailujen osalta, jotka SLL on myöntänyt, tulee lähettää SLL:lle 14 vrk:n kuluessa viimeisestä kilpailupäivästä.

Kohta 13
Kilpailijan eroaminen seurasta ja liittyminen uuteen seuraan on kokonai­suu­dessaan kirjattava tapahtuneeksi ennen 1.7. Muulloin seura­muutto voi tapahtua vain, jos luistelijan ennen edustama seura lopettaa toimintansa kokonaan tai ko. urheilumuodon osalta.

Kohta 14
Ylituomarilla on oikeus muuttaa kilpailumatkoja, siirtää kilpailujen ajan­kohtaa tai peruuttaa kilpailut, mikäli pakkasta kilpailupaikalla on enemmän kuin -20 pakkasastetta tai olosuhteet muutoin epänormaalit.

Kohta 15
Suomen Luisteluliitto tekee kilpailujen televisiointisopimukset.

Kohta 16
Luistelijat ovat sitoutuneet noudattamaan voimassa olevaa Suomen Antidopingtoimikunnan, Kansainvälisen Olympiakomitean ja ISU:n dopingsäännöstöä sekä muita Suomen allekirjoittamien kansainvälisten antidopingsopimusten mukaisia sääntöjä.

Kaikkia urheilijoita, valmentajia ja toimitsijoita velvoitetaan tutustumaan heitä koskeviin dopingsäännöstöihin. Tiedot urheilussa kielletyistä doping­aineista ja menetelmistä löytyvät Suomen urheilun eettisen keskuksen vuosittaisesta julkaisusta “Kielletyt aineet ja menetelmät urheilussa”.

Kohta 17
Liittohallitus voi päättää luistelijan kilpailukiellosta, kilpailuoikeuden menettämisestä, sakosta tai varoituksesta, jos luistelija on menetellyt liikunnan eettisten arvojen tai urheilun reilun pelin periaatteiden vastaisesti. Liittohallitus voi päättää luistelijan sulkemisesta määräajaksi liiton toiminnasta.