Luistelutekniikasta

Pikaluistelu on vaativa laji. Taito ja tekniikka ovat luistelusuorituksen tärkeimmät tekijät, niiden harjoitteluun tuleekin kiinnittää erityisen suurta huomiota lapsuudesta lähtien.

Luisteluasento
Hyvä luisteluasento koostuu seuraavista

 1. Painopiste keskellä terää
 2. Alaselkä pyöreänä
 3. Painopiste riittävän alhaalla
 4. Ylävartalo lähes horisontaalitasossa
 5. Luistimia ei saa iskeä jäähän missään paikassa, ei lähdössä, suoralla tai kaarteessa. Vain jään suuntainen työ vie eteenpäin.

Hyvästä luisteluasennosta voit kiinnittää huomion seuraaviin tärkeisiin seikkoihin

 • tasapaino – terän päällä, luistimen ohjaus
 • luisteluasento – luistimet, nilkat suorassa, jalkaterät eteenpäin
 • puristus – koko terän puristus
 • terän käyttö

Lähtö
Tarkoituksena on päästä suoraan eteenpäin, hyvällä etunojalla, ylävartalo alhaalla ja kaikki liikkeet suoritetaan jäätä pitkin. Tarkoitus on saada luisteluvauhti mahdollisimman nopeasti huippuunsa.

Pikaluistelussa on käytössä neljä eri lähtöasentoa, josta luistelija valitsee itselleen sopivimman

 • luistimet ovat samansuuntaiset
 • etummainen luistin on menosuuntaan
 • toinen käsi on jäässä, kolmipistelähtö
 • molemmat kädet ovat jäässä, nelipistelähtö

Hyvässä lähtöasennossa toteutuvat seuraavat

 • tasapainoinen asento, jossa pääosa painosta on etummaisella jalalla (esim. 60 % / 40%)
 • takimmainen jalka on sisäkantilla ja 90 asteen kulmassa ensimmäisen askeleen suuntaan nähden
 • alas mentäessä vedetään keuhkot täyteen ilmaa ja alaselkä pyöristetään
 • takamus takimmaisen jalan etupuolella, muuten liikutaan ensin ylös ja paino täytyy siirtää eteenpäin ennen puristusta
 • luistimen tulee olla riittävästi auki ensiaskeleilla ja ne suorenevat vauhdin kasvaessa
 • puristuksen suunta tulee aina olla kohtisuoraan terää vasten
 • vapaan jalan polvi tuodaan toisen polven vierestä ja luistin laskeutuu painopisteen alle jo alku askelista lähtien
 • käsien käyttö on voimakasta ja rytmittävää, ne ohjaavat ylävartaloa jalan päälle menemisessä
 • viivalta lähdetään luistelemaan heti matalana mahdollisimman terävästi, loikka- ja juoksuaskelia tulee välttää

Suoraluistelu
Suoran luistelun asento

 1. asento on matala, aerodynaaminen, selkä lähes vaakatasossa
 2. alaselkä on pyöreä, luontainen polvien paikka, huom! painopiste

Alla esimerkkisykli alkaen siitä, kun vasemman jalan puristus on juuri loppunut

 • koko paino on oikealla jalalla ja jalka on pystyssä liukumassa hieman ulospäin suuntautuneena
 • liukuvaa jalkaa seurataan mahdollisimman pitkään
 • vasen jalka palautuu rennosti painopisteen alle, reisi on painopisteen alla suorassa/lähes suorassa vasemman reiden liike käynnistää kallistuksen.
 • mitä aikaisemmin kallistus alkaa sen parempi
 • kiihtyvä puristus alkaa vapaan jalan lähtiessä palautua liukuvan jalan polvea kohti taka-asennosta
 • puristus suuntautuu aina kohtisuorasti terää vasten
 • puristuksella ”työnnetään” vartaloa poispäin terästä, ei terää poispäin vartalosta
 • puristuksen ei saa antaa karata eli polven tulee kulkea polven vierestä ja tukijalla ’’seisotaan’’ siihen saakka kunnes koko paino siirretään kerralla vapaan jalan päälle
 • liukuvalla jalalla ollaan niin kauan, kunnes kädet ohittavat polven
 • puristuksen ojennusvaiheessa nilkan ojentuminen tapahtuu automaattisesti osana koko alaraajan ojennusta
 • puristuksen loppuvaiheessa luistimen terää ohjataan hieman sisäänpäin painamalla polvea sisäänpäin, jolloin painopiste terällä siirtyy eteenpäin
 • vapaa jalka tulee jäähän hieman ulkokantille, aavistuksen verran puristavan luistimen etupuolelle
 • puristavan luistimen jääkontakti tulee olla mahdollisimman pitkä
 • suoraluistelun rytmi on 1, 2, 3…
 • Kallistuskulman tulisi olla vähintään 60 ˚, mieluimmin alle.

Kaarreluistelu
Kaarreluistelussa oikean jalan puristus on sama kuin suoralla. Puristuksen jälkeen jalka lähtee heti polvi edellä ristiin luistin mahdollisimman lähellä jäätä ja laskeutuu painopisteen alle, joka tarkoittaa sitä, että se laskeutuu tangentin suuntaiseksi, ei liian eteen, eikä liian sisään.

Vasemman jalan puristus suuntautuu kohtisuoraan terään vasten ja se palautuu polvi edellä tangentin suuntaiseksi painopisteen alle.

 • asento on matala ja aerodynaaminen
 • alaselkä on pyöreä
 • olkapäät pyritään pitämään mahdollisimman paljon samalla tasolla
 • oikea olkapää pyritään pitämään alhaalla mikä tehostaa oikean jalan puristusta
 • kaarteeseen mennään siten, että viimeinen vasemman jalan puristus on normaali ja sen jälkeen oikean jalan puristuksen aikana kallistetaan kaarteeseen
 • suoraluistelun viimeinen oikean jalan puristus/liuku suuntautuu melko suoraan eteenpäin
 • kaarteen alun tärkein osa on ottaa hyvä asento, nojata koko vartalolla kaarteeseen, ”lukita” oikea olkapää ja nojata ”etuviistoon”
 • kaarteeseen ei hyökätä, koska silloin yleensä nilkka taittuu ja jää hajoaa, jolloin tasapaino karkaa
 • kaarteen edetessä noja kasvaa ja rytmi kiihtyy tasaisesti loppua kohden
 • puristusten tulee suuntautua kohtisuoraan terää vasten
 • huippuvauhdeissa (24,6 – 25,3’’ kierrosajoilla) rytmi lähtee kiihtymään hyvin myöhäisessä vaiheessa, eli vasta kaarteen puolenvälin jälkeen
 • kaarrenoja pidetään loppuun asti, vaikka se on erittäin vaikeaa varsinkin kovassa vaiheessa, jolloin paino helposti menee taakse tai kulma nousee, luistelijasta tuntuu siltä, että hänen täytyy lisätä nojaa läpi kaarteen
 • kaarteessa tehdään myös ns. paketti
 • kaarreluistelun rytmi on 1, 2 …

Vartalon liikkeet
Vartalon liikkeet suoraluistelussa tulisi pitää mahdollisimman pienenä (ei koske painonsiirtoa). Ylävartalon tulisi olla suuntautuneena suoraan eteenpäin, ilman, että se heilahtaa vasemmalle tai oikealle. Hartiat pysyvät samalla tasolla. Puristuksen aikana vartalon painopiste muuttaa suuntaa ainoastaan horisontaalisesti.

Kädet ja niiden liike
Käsivarsien liike tulee suuntautua eteen – taakse luistelun suuntaisesti. Sekä eteen-, että taaksepäin liike lähtee olkapäästä. Eteen heilahtava käsi tulee pään tasolle, ei vastakkaista olkapäätä kauemmas sivulle. Taakse heilahtava käsi ei saa nousta liian korkealle eikä selän taakse.

Käsien liikkeillä säädetään vartalon painopisteen asemaa ja siten se auttaa ylläpitämään tasapainoa. Käsien liikkeillä on tärkeä merkitys luistelun rytmiin. Jalka- ja käsiliikkeiden yhteistyö luistelun rytmittämisessä on tärkeää.

Huom! Jokaisella luistelijalla on oma tyyli, sitä ei kannata yrittää muuttaa, mutta on osattava katsoa, ohjata ja opettaa että perusasiat ovat kunnossa.