Vapaaehtoistehtävät

2017 pikaluistelun nuorten MM-kisat luistellaan Oulunkylässä Helsingissä 17.-19.2.2017. MM-kisaorganisaatio hakee n. 200 vapaaehtoista avustamaan järjestelyissä.

Alle on listattu tehtävät ja lyhyet kuvaukset tehtäväsisällöstä. Kilpailuorganisaation tehtäviin hakevalla odotetaan olevan kokemusta pikaluistelukilpailuista tai kilpailujärjestelyistä. Tapahtumaorganisaation tehtäviin sen sijaan voi hakea reippaalla asenteella ja iloisella mielellä, vain kuljetus-, järjestyksenvalvonta-, lääkintä- ja osa ruokapalvelutehtävistä vaatii osaamisen todistavaa koulutusta tai korttia.

Osa tehtävistä alkaa jo joukkueiden saapuessa harjoitusleireille 12.2.2017 alkaen tai päättyy kisojen jälkeisenä maanantaina. Varaathan siis kalenteriisi koko kisaviikon 12.-20.2. ja valmistaudut sitoutumaan ainakin kolmeen työvuoroon!

Siirry hakulomakkeeseen >>

Tapahtumaorganisaatio

Rakentaminen
Kuvaus: Avustaa kisapaikan tilojen järjestämisessä, somistamisessa ja purkamisessa. Tyypillinen valmistelutehtävä on kisapaikan kyltitys. Rakennustiimi on kisojena aikana valmiudessa auttamaan niin henkilöstöä kuin kilpailijoita esim. huonekalujen siirtämisessä.
Odotus: Ei vaadi aiempaa kokemusta, mutta toimeentarttuvan asenteen!

IT
Kuvaus: Osallistujien ja henkilöstön avustaminen tietotekniikan ja tietoliikenneyhteyksien käytössä. Tyypillisin tehtävä printterin asennus tai verkon salasanan lisääminen koneelle.
Odotus: Ei vaadi aiempaa kokemusta, mutta tottuneisuutta toimimaan tietokoneiden ja teknisten laitteiden kanssa.

Kuljetus
Kuvaus: Kisojen virallisten osallistujien kuljettaminen organisaation autoilla lentokentän, kisahotellin ja Oulunkylän välillä.
Odotus: Tehtävä vaatii ajokortin, kielitaitoa ja paikallistuntemusta.

Viestintä
Kuvaus: Viestintätiimi vastaa niin tapahtuman tulosten toimittamisesta osallistujille ja medialle yhteistyössä kilpailun ajanottotiimin kanssa sekä fiiliksen viestimisestä some-kanavissa.
Odotus: Tarvitsemme kynäniekkojen lisäksi valokuvaajia, some-taitajia ja ripeäjalkaisia tuloslähettejä. Kerro osaamisestasi, niin löydämme sinulle kivan paikan viestintätiimistä!

Turvallisuus
Kuvaus: Turvallisuustehtävät sisältävät niin järjestyksenvalvojan kortin vaativia valvontatehtäviä, kuin asiakaspalvelupohjaisempia ohjaustehtäviä. Tiimi vastaa siitä, että osallistujat, katsojat ja henkilöstö toimivat oikeissa paikoissa ja käyttävät oikeita kulkureittejä parkkipaikalta alkaen – Varmistaa tapahtuman suvuuden ja turvallisuuden.
Odotus: Kulunohjaaja vastaa määrätyssä tehtäväpisteessä akkreditointikorttien tarkistamisesta ja siitä, että rajatuille alueille pääsevät vain ne henkilöt, joilla on vaadittavat kulkuoikeudet. Tehtävä vaatii asiakaspalveluhenkeä, kielitaitoa, kärsivällisyyttä ja ohjeiden noudattamista. Järjestysmies vastaa ottelutapahtuman turvallisesta sujumisesta yleisötiloissa. Tehtävä vaatii järjestyksenvalvoja-kortin.

Lääkintä
Kuvaus: Lääkintätiimin tehtävät koostuvat osallistujien ja katsojien ensiavusta sekä doping-testauksen avustavista tehtävistä.
Odotus/lääkäri: Seuraavat harjoituksia sekä kilpailuita ja johtavat mahdollista ensiapua vaativan tilanteen toimintaa. Tehtävä vaatii lääkärin peruskoulutuksen tai loppuvaiheen lääketieteen kandidaatin tutkinnon.
Odotus/ensiapuhoitaja: Seuraavat harjoituksia sekä kilpailuita, avustavat tarvittaessa urheilijoiden tai katsojan hoitotapahtumassa. Tehtävä vaatii ensiapukoulutuksen.
Odotus/Doping-testisaattaja: Saattajan tulee olla täysi-ikäinen. Testattavan urheilijan nimeämisen jälkeen saattaja seuraa urheilijaa testin suorittamiseen saakka. Testitilanteeseen valitaan samaa sukupuolta oleva urheilija.

Akkreditointi
Kuvaus: Akkreditointitiimi vastaa kisojen osallistujien ja henkilöstön akkreditointikorttien (työ- ja kulkulupakorttien) valmistamisesta ja jakamisesta paikanpäällä.
Odotus: Tehtävä vaatii tietokoneen käyttöä, tietokoneohjelmien osaamista, sorminäppäryyttä, asiakaspalveluhenkeä ja kielitaitoa.

Henkilöstö
Kuvaus: Henkilöstötiimi koostuu kisatoimistosta ja vaparitoimistosta. Kisatoimisto vastaa osallistujien aikatauluista ja majoituksista, koordinoi liikkumista kuljetustiimin kanssa sekä tekee tiivistä yhteistyöstä etenkin ajanoton ja lääkintätiimin kanssa. Vaparitoimisto vastaa vapaaehtoisten varustamisesta ja ohjeistamisesta.
Odotus: Tehtävä vaatii asiakaspalveluhenkeä, kielitaitoa, paineensietoa, kokonaisuuksien hallintaa, päätöksentekokykyä ja toimeentarttuvaa asennetta. Tämä tiimi tukee positiivisella otteella kilpailijoiden kuin koko kisaorganisaation arkea!

Ruokapalvelut
Kuvaus: Ruokapalvelutiimi vastaa katsojien, vieraiden, osallistujien ja vapaaehtoisten ruokapalveluista.
Odotus: Tehtävät sisältävät ruoan käsittelyä ja kuljetusta. Osa tehtävistä voi vaatia hygieniapassin.

Oheistapahtumat
Kuvaus: Oheistapahtumatiimi vastaa kisojen aikana järjestettävien, muiden kuin MM-kisatapahtumien organisoinnista. Näitä ovat mm. yhdessä Taitoluisteluliiton ja Helsingin kaupungin kanssa järjestettävät perheiden liikuntatapahtumat jäähallissa lauantaina ja sunnuntaina.
Odotus: Oheistapahtumatiimiläseltä odotetaan sporttista ja iloista asiakaspalveluasennetta, organisointitaitoa ja yhteistyökykyä. Luistelutaito, valmennus- tai ohjaajakokemus on myös eduksi!

Kilpailuorganisaatio

Ajanotto
Kuvaus: Ajanottotiimi vastaa kisasuoritusten taltioinnista ja raportoinnista. Tehtäviä on tuloslähetistä tulostaulun päivittäjään.
Odotus: Ajanottotiimiläisen tulee ymmärtää kisatapahtuman kulku sekä kokea tietokoneen ja ohjelmien käyttö omaksi alakseen.

Ratatoimet
Kuvaus: Ratatiimi vastaa jäällä tapahtuvien kisavalmistelujen sujuvuudesta yhdessä Oulunkylän kenttämestareiden kanssa. Tehtäviä on hihanauhan ojentajasta aina koeluistelijaan.
Odotus: Ratatiimiläisen tulee ymmärtää kisatapahtuman kulku ja olla valmiina toimimaan nopeasti omassa tehtävässään etenkin lumisateen sattuessa. Osa tehtävistä vaatii englanninkielentaitoa.

Seremoniat
Kuvaus: Seremoniatiimi vastaa kentällä tapahtuvien seremonioiden sujuvuudesta, mm. palkintojen jaoista. Tiimiläiset ohjaavat tapahtuman vaatimalla arvokkuudella niin urheilijat kuin palkintojenjakajat paikoilleen sovitussa aikataulussa.
Odotus: Tehtävä vaatii organisointikykyä, esiintymistaitoa, englanninkielentaitoa sekä hyviä käytöstapoja ja malttia.

Tuomarit
Kuvaus: Tuomaritiimi valvoo kilpailutapahtumaa ja sen sujumista pikaluistelusääntöjen mukaan. Tehtäviä on ISU:n tuomareiden avustamisesta kierroslaskijaan.
Odotus: Tehtävät vaativat kokemusta pikaluistelukilpailuista tai niiden järjestämisestä. Pikaluistelun sääntöjen tuntemus on eduksi.

Viihde
Kuvaus: Viihdetiimi vastaa kilpailutapahtuman äänestä – Viihdetiimi kuuluttajan johdolla ohjeistaa niin kilpailijat kuin yleisönkin tapahtuman kulusta sekä kertoo tulokset. Välissä soitettava musiikki kannustaa urheilijoita, innostaa katsojat kannustukseen sekä luo iloisen tunnelman koko tapahtumaan.
Odotus: Kuuluttajalla tulee olla kokemusta pikaluistelukilpailujen kuuluttamisesta. Englannin ja suomenkielentaito ovat edellytys. KisaDJ tulee olla kokemusta DJ-tehtävistä ja käsitys urheilutapahtumista. DJ ja kuuluttaja tulevat harjoittelemaan yhteistyöstä pikaluistelukisoissa ennen MM-kisojen alkua.

Siirry hakulomakkeeseen >>