Luisteluliiton jäsenyys

Liiton jäseneksi voi päästä seura, joka täyttää Suomen luisteluliiton sääntöjen, kohdassa 2 mainitut ehdot. Jäseneksi pyrkivän seuran tulee jättää liittohallitukselle kirjallinen anomus, johon on liitetty seuran säännöt, todistus siitä, että seura on merkitty yhdistysrekisteriin ja ilmoitus seuran jäsenmäärästä. Jäseneksi hyväksytyn seuran tulee välittömästi maksaa liittokokouksen vahvistama liittymismaksu.

Seura voi erota liitosta ilmoittamalla siitä kirjallisesti liittohallitukselle sen pöytäkirjaan merkittäväksi. Jäsensuhde lakkaa kuitenkin vasta liiton toimintavuoden päättyessä.

Jäsenmaksu
Jäsenmaksun suuruus tiedotetaan syyskokouksen jälkeen. Maksun voi maksaa Luisteluliiton nettisivuilla, seurat-sivulla olevan linkin kautta.

Jäsenedut
Luisteluliitto tarjoaa jäsenseuroilleen seuraavat palvelut ja edut

  • Kilpailukalenteri
  • Liiton toimiston palvelut

Lisäksi yhteistyössä Olympiakomitean kanssa Luisteluliitto tarjoaa jäsenseuroilleen