Uutiset
Arkisto
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005

Pia Humisto jälleen ennätysvauhdissa

Lauantaina 24.11. kilpailtiin Pia Humiston seuran Porin Pyrinnön 100-vuotiskilpailut.

Juhlakisan kunniaksi Pia luisteli 1000 metrillä oman kotimaan ratojen ennätyksensä 1.32,02.
– Menin kisaamaan treenimielessä ja sillä rentoudella syntyi uusi ennätys, iloitsi Pia.
– Meno ei ollut vielä sellaista kuin parhaimmillaan on harjoituksissa ollut, mutta pikku hiljaa treeneistä jää jotain kisasuorituksiinkin.

Kilpailuissa miteltiin myös kauden ensimmäisistä Nuoriso cupin pisteistä.
– Kisoissa oli kiva tunnelma ja paljon pikkuväkeä paikalla Nuoriso cupin avauksessa.

Myllypuron jääurheilukeskus

Myllypuron Jääurheilukeskus on Suomen Taitoluisteluliiton ja Suomen Luisteluliiton yhteinen rakennushanke, jota liitot ovat yhdessä suunnitelleet vuodesta 2002 alkaen.

Jääurheilukeskukselle on varattu paikka Helsingin Myllypurossa sitä varten kaavoitetulla alueella. Kaava on tullut lainvoimaiseksi 1.11.2007. Jääurheilukeskuksen suunnittelu perustuu uudenaikaiseen liikuntapoliittiseen ajatteluun, jonka perusteita ovat monikäyttöisyys, hyvät julkiset liikenneyhteydet, uusimpien energiaa säästävien ratkaisujen käyttö sekä huippu-urheilun ja harrastusliikunnan tarpeiden yhtäläinen huomioonottaminen. Suunniteltu jääurheilukeskus toimii omavaraisesti eikä sen toiminta edellytä julkista tukea alkuinvestointia lukuun ottamatta.

Sijainti: Helsinki, Myllypuron liikuntapuisto noin 1 km päässä Itäkeskuksen metroasemasta

Koko: Noin 17.000 m2

Liikuntapaikat: Kaksi kaukaloa (30 m x 60 m), yleisöluistelualue (20 m x 40 m), 400 metrin kiertävä pikaluistelurata (leveys 12 m), kolme curlingkenttää, kuntosali, peilisali, sisäjuoksurata, katsomotilat 2000 hengelle (laajennettavissa 3500 hengelle), mahdollisuus jääpallon arvokisojen järjestämiseen, varaus myöhemmin mahdollisesti rakennettavalle hiihtoputkelle, joka mahdollistaisi sprinttihiihdon arvokisojen järjestämisen. (Kuvia PDF-tiedostossa)

Käyttäjät: Hallin käyttäjiä tulevat olemaan (1) taitoluistelijat, joille halliin rakennetaan vaativan harjoittelun ja kansainvälisten kilpailujen edellyttämät suorituspaikat; (2) pikaluistelijat ja matkaluistelijat, joille halliin rakennetaan edellytykset huippuluokan harjoitteluun ja kilpailuun, (3) kaukaloissa tapahtuvien mailapelien harrastajat, (4) yleisö- ja harrasteliikkujat, joille halliin on aina pääsy jollekin sen useista jääalueista ja curlingradoista, (5) jääpalloilijat lajin arvokisoissa. Taito- ja pikaluistelussa tavoitteena on rakentaa hallista yksi maailman johtavista harjoittelukeskuksista, jossa vierailevat kansainvälisesti eri maiden hyviä olosuhteita hakevat urheilijat. Hallin käyttäjämäärän on arvioitu olevan vähintään noin 250.000 kävijää vuodessa. Kävijämääräarviosta 70-80% perustuu Suomen Taitoluisteluliiton ja Suomen Luisteluliiton selvitykseen niiden omien jäsenjärjestöjen käyttöön arki-iltaisin ja viikonloppuisin.

Kustannusarvio: Hallin kustannusarvio on 22 m€ (+ ALV 22%). Jääurheilukeskus harjoittaa arvonlisäverollista toimintaa, joten se saa rakentamiskustannuksiin kohdistuvan arvonlisäveron palautuksena, mutta sen perimiin käyttökorvauksiin lisätään vastaavasti arvonlisävero. Rakentamiskustannukset ovat rakentamisen ammattilaisten arvioita, joissa on otettu huomioon ennakoidut kustannusten muutokset. Halliyhtiön tarkoituksena on kilpailuttaa hallin rakentamisurakka. Hallin kustannukset nousevat, jos hallin yhteyteen rakennetaan hiihtoalue suunnitelman mukaisesti v. 2011-2012, ja sen kustannukset pienenevät, jos jääpallomahdollisuudesta luovutaan.

Hallin rahoitus ja käyttötalous: Hallin elinkaaren ylläpitokustannukset investointeineen 25 vuoden aikana (vaihtoehto 2 jääpallomahdollisuus mukaan lukien) ovat nykyarvossa noin 47 m€ (+ ALV 22%) (alkuinvestointi 18 m€ ja ylläpito lainanhoitokuluineen 29 m€). Hallin taloudesta valtion osuus olisi 3 m€ (7%), Helsingin kaupungin osuus 15 m€ (32 %) ja liittojen (Taitoluisteluliitto, Luisteluliitto) omistaman yhtiön osuus 29 m€ (61%). Helsingin kaupungin ja valtion osuus on suunniteltu tehtäväksi alkuinvestoinnin yhteydessä ja liittojen osuus toimintakustannusten kattamisen kautta. Liittojen toimintayhtiön tuotoille on noin 70-80% varmuus, joka perustuu olemassa oleviin alustaviin rahoituspäätöksiin ja alustaviin harjoitusvuorojen varauksiin. Hallin pitkän ajan ylläpidon epävarmuustekijät perustuvat yleisöluistelun suosioon, mainostuloihin, energian hinnan kehitykseen ja korkotason muutoksiin. Kaikista näistä on asiantuntijoiden arviot ja suunnitelma riskien hallitsemiseksi ja minimoimiseksi. Hallin käyttötalous on suunnilleen sama riippumatta siitä, rakennetaanko halli jääpallon pelaamisen mahdollistavassa muodossa, mutta jääpallovaihtoehto nostaa jonkin verran riskiä energiakustannusten muuttumisesta, koska hallin suurempi tilavuus lisää energiankulutusta.

Valtion osuus: Myllypuron jääurheilukeskus on opetusministeriön liikuntapaikkasuunnitelmissa huippu-urheilurakentamisen ykköskohde. Ministeriön rahoitussuunnitelmassa hankkeelle on suunniteltu 1.7 m€:n rakentamisavustus. Helsingin kaupunki on edellyttänyt hankkeelle suurempaa valtion osuutta ja halliyhtiön rahoitussuunnitelma perustuu 3 m€:n rakentamisavustuksen.

Helsingin kaupungin osuus: Halliyhtiö on anonut Helsingin kaupungilta n. 15 m€:n vaihtovelkakirjalainaa hallin alkuinvestointiin. Vaihtovelkakirjalaina olisi muutettavissa hallin osakkeiksi, jolloin Helsingin kaupunki tulisi halliyhtiön enemmistöosakkaaksi. Halliyhtiö ei edellytä Helsingin kaupungin osallistumista hallin käyttömenoihin, vaan on esittänyt, että hallin toiminnasta vastaisi erillinen liittojen omistama toimintayhtiö, joka vastaisi myös n. 4 m€ rakentamislainan takaisinmaksusta.

Helsingin kaupungin liikuntalautakunta on antanut asiasta 20.11.2007 Helsingin kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

"Myllypuron jääurheilukeskus parantaisi merkittävästi mahdollisuuksia saada Helsinkiin pikaluistelun ja jääpallon kansainvälisiä arvokilpailuja. Lisäksi se parantaisi pika- ja retkiluistelun harrastusmahdollisuuksia sekä toisi lisämahdollisuuksia taitoluistelun ja yleisöluistelun harrastamiseen. Täten hanketta voi pitää Helsingin kaupungin kannalta liikuntapoliittisesti kannatettavana.

Hankkeen rahoitus perustuu suurelta osin Helsingin kaupungin panokseen. Valtion tämän hetkinen rahoituspäätös ei ole yhtiön rahoitussuunnitelman mukainen. Sen korvaaminen rahoituslaitoslainalla lisäisi vuotuisia käyttömenoja.

Jääurheilukeskuksen käyttötalous tulee jo suunnitelmankin mukaan tarvitsemaan kaupungin laitosavustusta. Tämän lisäksi se edellyttää uuden laitoksen hyväksymistä tuetun käytön piiriin.

Liikuntalautakunta katsoo, että tässä tilanteessa tarvitaan vielä eri osapuolten välisiä neuvotteluja Myllypuron jääurheilukeskuksen rahoituksesta ja siihen liittyvistä mahdollisista omistusjärjestelyistä, tilajärjestelyiden vaihtoehdoista sekä lisäselvityksiä sen käyttötalouteen liittyvistä laskelmista."

Lausunnossa todetaan, että hallin rakentaminen ja ylläpito tapahtuisi pääosin Helsingin kaupungin kustannuksella. Vastaako tämä Luisteluliiton ja Taitoluisteluliiton käsitystä?

Tämänkokoisten liikuntapaikkojen rakentaminen voi vain harvoin tapahtua ilman merkittävää julkista panostusta. Enemmistö hallin alkuinvestoinnista tulisi Helsingin kaupungilta, mutta pitkäaikaisia suurhankkeita tulee tarkastella ottaen huomioon niiden pitkäaikaiset ylläpitokustannukset. Myllypuron jääurheilukeskuksen pitkäaikaisista (25 v.) kustannuksista liitojen toimintayhtiön osuudeksi tulee rahoitussuunnitelman mukaan noin 61% eli kyseessä on tehokkaasti suunniteltu julkisen toiminnan ja yksityisten kansalaisjärjestöjen toiminnan yhdistelmä.

Lausunnossa todetaan, että hanke edellyttäisi merkittävää kaupungin vuotuista panostusta hallin käyttökustannuksiin. Eikä tämä ole ristiriidassa sen kanssa, että liitot sanovat hallin toimivan omillaan?

Kaupungille jätetyssä hakemuksessa pyydetään, että kaupunki ei perisi jääurheilukeskukselta kustannuksia, jotka se normaalisti perisi. Koska osa tällaisista kustannuksista perustuu säännöksiin, joiden soveltamisessa kaupunki ei voi suosia yhtä tahoa, kaupungilta on anottu vastaavaa avustusta. Avustushakemus perustuu kuitenkin periaatteeseen, että nettomaksut kaupungin ja jääurheilukeskuksen välillä ovat yhtä suuret molempiin suuntiin. Tämä saattaa näkyä tuloina joillekin kaupungin toiminnoille ja kuluina joillekin toisille toiminnoille. Lisäksi kaupungilta on pyydetty, että hallin käyttäjät saavat tukea jäävuorojen käyttöön samoilla periaatteilla kuin muidenkin vastaavien jääratojen käyttäjät. Tämä on välttämätöntä, koska muuten käyttäjät suosivat tuen piirissä olevia liikuntapaikkoja. Hakemuksessa ei edellytetä jääurheilulle suunnattujen tukien kasvattamista, eikä jääurheilukeskuksen toiminta edellytä tällaisia tukia muuten kuin siinä laajuudessa, kun on välttämätöntä sen käyttäjien kohtelemiseksi tasa-arvoisesti. Tällainen tasa-arvoinen kohtelu voidaan saavuttaa myös nykyisten tukien puitteissa esimerkiksi tukemalla käyttäjiä eikä liikuntapaikkoja.

Riittääkö halliin käyttäjiä myös kesäajaksi, kun suurin osa nykyisistä jäähalleista on kiinni kesäisin?

Nykyisten jäähallien pitäminen kiinni kesäajan perustuu siihen, että jääkiekko ei ole tarvinnut kesäharjoittelua jäällä. Taitoluistelulla on kova pula kesäharjoittelupaikoista, ja pikaluistelussa pula on kansainvälinen. Taitoluisteluliitto ja Luisteluliitto ovat selvittäneet tarvetta jääurheilukeskuksen pitämiseksi auki myös kesäaikaan, ja selvitykset ovat osoittaneet, että tämänkokoisen jääurheilukeskuksen kesäkäytölle on kysyntää oikein markkinoituna. Hallin talouden kannalta asialla on rajattu merkitys, sillä hallin käyttökatteen (tulot-menot) kannalta kesäkäytöllä ei ole suurta merkitystä, ja jos kesällä ei ole riittävästi käyttäjiä, halli voidaan tarvittaessa pitää suljettuna.

Miksi Taitoluisteluliiton ja Luisteluliiton sijoitus on niin pieni? Miksi tähän hankkeeseen ei ole hankittu yhteistyökumppaneita, jotka rahoittaisivat hallin alkuinvestointia?

Taitoluisteluliitto ja Luisteluliitto eivät kumpikaan ole niin varakkaita urheilujärjestäjiä, että niillä olisi varaa merkittäviin sijoituksiin. Lisäksi niiden toimintaperiaatteena on lajitoiminnan kehittäminen, eikä merkittävät sijoitukset kiinteistöihin. Halliin uskotaan saatavan merkittäviä yhteistyökumppaneita, ja yhteistyökumppaneiden hankkimiseksi käytetään alan ammattilaisia ja nykyaikaisia keinoja. Yhteistyökumppaneiden osuus on kuitenkin tarkoituksella haluttu keskittää hallin toiminnan pitkäaikaiseen ylläpitämiseen (joka muodostaa n. 61% hallin pitkäaikaisesta rahoitustarpeesta).

Minkälaisia arvokilpailuja halliin odotetaan?

Pikaluistelun sprinttereiden MM-kilpailut on myönnetty Helsinkiin v. 2010, ja niiden järjestäminen edellyttää, että hallin rakentamispäätös tehdään kevään 2008 aikana. Hallin valmistuttua siinä odotetaan pidettävän pikaluistelun arvokilpailut noin joka viides vuosi ja maailmancup-kilpailuja joka vuosi. Taitoluistelun kansallisia ja kansainvälisiä kilpailuja hallissa pidettäisiin vuosittain. Jos halliin rakennetaan mahdollisuus jääpallon pelaamiseen, jääpallon arvokisoja pelattaisiin hallissa noin joka viides vuosi. Jos hiihtoputki rakennetaan hallin yhteyteen, siinä järjestettäisiin sprinttihiihdon kansainvälisiä kisoja vuosittain.

Rosendahl 10:s 1000 metrin B-ryhmässä Calgaryssa

Risto Rosendahl sijoittui 10:nneksi ajalla 1.09,99 ja Pasi Koskela 16:nneksi ajalla 1.10,40 pikaluistelun maailmancupin 1000 metrin B-ryhmässä Calgaryssa. Ryhmän nopein oli norjalainen Håvard Bøkko ajalla 1.08,60.

Riston luistelu oli tänään väkinäistä ja edellytyksiä hyvälle tulokselle sen vuoksi ei ollut. Pasilla oli väsymyksen merkkejä ja se ei ole mikään ihme, sillä hänelläkin on ollut kova ohjelma, kertoi päävalmentaja Janne Hänninen.

Tulokset

Pikaluistelun mc, Calgary Kanada 16.-18.11.2007

Miehet 1000 m, B-ryhmä

1 Håvard Bøkko (Norja) 1.08,60

2 Francois Olivier Roberge (Kanada) 1.09,09

3 Fengtong Yu (Kiina) 1.09,11

4 Konrad Niedzwiedzki (Puola) 1.09,23

5 Weijiang An (Kiina) 1.09,44

6 Nick Pearson (USA) 1.09,51

10 Risto Rosendahl (Suomi) 1.09,99

16 Pasi Koskela (Suomi) 1.10,40

Poutala 14:s 1000 metrillä Calgaryssa

Mika Poutala sijoittui 14:nneksi, kun suomalaisluistelijat päättivät oman osuutensa 1000 metrin kilpailuun Kanadan Calgaryssä käytävissä maailmancupin osakilpailuissa.

Poutala jäi neljä kymmenystä omasta Salt Lake Cityssä luistelemasta ennätyksestään, kun hän sai nyt ajan 1.08,54. Matkan kaksi ensimmäistä sijaa menivät isäntämaahan. Ykköseksi luisteli Denny Morrison ajalla 1.07,25 ja Jeremy Wotherspoon hävisi hänelle kuusi sadasosaa.

– Mikalta ihan hyvä luistelu. Hänellä ei ollut kuitenkaan sitä puristusta, joka olisi tuonut oman ennätyksen ja sijoituksen kymmenen parhaan joukkoon. Olemme erittäin tyytyväisiä näihin kahteen viikonloppuun täällä Pohjois-Amerikassa ja lähdemme hyvillä mielin kotimatkalle. Kauden avaus sujui hyvin, kertoi päävalmentaja Janne Hänninen.

Tulokset

Pikaluistelun mc, Calgary Kanada 16.-18.11.2007

Miehet 1000 m, A-ryhmä

1 Denny Morrison (Kanada) 1.07,25

2 Jeremy Wotherspoon (Kanada) 1.07,31

3 Shani Davis (USA) 1.07,40

3 Kyou-Hyuk Lee (Korea) 1.07,40

5 Simon Kuipers (Hollanti) 1.07,42

14 Mika Poutala (Suomi) 1.08,54

Risku ja Hyttinen avasivat kotimaan kautensa kotikentällään

Seinäjoen Elina Risku ja Saana Hyttinen avasivat kotimaan kilpakautensa kotikentällään Seinäjoen jääurheilukeskuksessa.

Vielä ei syntynyt ennätysaikoja, mutta tytöt veivät selvästi B-sarjan kaksi ensimmäistä sijaa siitäkin huolimatta, että Saanalla oli epäonnea 1500 metrillä. Hän kaatui toiseksi viimeisessä kaarteessa.
– Aika oli 2.42,16. Ennen kaatumista oli tulossa aivan hyvä aika, hän kommentoi.

Ensimmäisen sijan napannut Elina ei ollut kovin tyytyväinen suorituksiinsa.
– Tekniikan kanssa on vähän ongelmia, mutta kolmosella alkoi jo vähän löytyä. Tsempillä mennään eteenpäin, hän kommentoi. 3000 metriä kulki aikaan 5.22,82.Saana oli tyytyväinen 500 metrin suoritukseensa (45,65), vaikka lähtö ei sujunutkaan parhaalla mahdollisella tavalla. Vielä paremmin sujui 1000 metriä, jolla syntyi aika 1.33,68. Se jäi vain reilun sekunnin Saanan ennätyksestä. Pisimmällä matkalla sen sijaan oli ongelmia.
– Penikat vaivasivat eikä menemisen tuntua löytynyt, hän kertoi.
– Kaiken kaikkiaan viikonlopusta jäi aika vaisu maku.

Susanna Potka alitti maailman cup -rajan

Seinäjoen Susanna Potka alitti sunnuntaina Challengers' cupin osakilpailussa maailman cupin aikarajan 500 metrillä luistellen ajan 41,98.

Hänet valittiin saman tien maailman cup -joukkueeseen Hollannin Heerenveeniin (7.-9.12.07) ja Saksan Erfurtiin (15.-16.12.07).
– 500 oli ihan ok veto. Aloitus 11,4 oli lähellä parhaimpia aikojani. Kierros oli ok, mutta viimeiselle suoralle pitäisi saada vielä sähäkkyyttä mukaan, kommentoi Susanna.Kaksi kertaa pidempi matka ei kulkenut yhtä hyvin, mutta 500 metrin aikakohennus piti luistelijan tyytyväisenä.

Pia Humisto ei ollut tyytyväinen sunnuntain luisteluihinsa.
– Ei kulkenut. Treenit jatkuu, hän tuumasi ykskantaan.

Rosendahl kahdeksas Calgaryn 1500 metrin B-ryhmässä

Risto Rosendahl sijoittui kahdeksanneksi pikaluistelun maailmancupin 1500 metrin B-ryhmässä Calgaryssa. Hänen aikansa oli 1.46,74.

Ryhmän nopein oli saksalainen Samuel Shwartz ajalla 1.45,04. Rosendahl jäi sekunnin ja 38 sadasosaa omasta ennätyksestään. Rosendahl otti sijoituksellaan kaksi mc-pistettä.

Matkan A-ryhmässä mentiin kovaa. Voiton otti hollantilainen Simon Kuipers ajalla 1.42,37, joka jäi vain viiden sadasosan päähän Erben Wennemarsin ja Shani Davisin jakamasta ME-ajasta. Davis oli päivän kilpailussa toinen. Hän hävisi Kuipersille 46 sadasosaa. Hollantilaisten kovaa tasoa kertoo Mark Tuitertin kolmas sija (1.42,87) ja Erben Wennemarsin neljäs sija (1.43,39).

Lauantaina jatkuvissa kilpailuissa Mika Poutala ja Pasi Koskela ovat mukana 500 metrillä.

Tulokset

Pikaluistelun mc, Calgary Kanada 16.-18.11.2007

Miehet 1500 m, B-ryhmä

1 Samuel Schwarz (Saksa) 1.45,04

2 Joon Mun (Korea) 1.45,58

3 Robert Lehmann (Saksa) 1.45,59

4 Jong-Woo Lee (Korea) 1.45,63

5 Xuefeng Gao (Kiina) 1.45,74

6 Jeff Kitura (Kanada) 1.45,75

7 Christoffer Fagerli Rukke (Norja) 1.45,85

8 Risto Rosendahl (Suomi) 1.46,74

Miehet 1500 m, A-ryhmä

1 Simon Kuipers (Hollanti) 1.42,37

2 Shani Davis (USA) 1.42,83

3 Mark Tuitert (Hollanti) 1.42,87

4 Erben Wennemars (Hollanti) 1.43,39

5 Yevgeny Lalenkov (Venäjä) 1.43,81

6 Håvard Bøkko (Norja) 1.43,93

Poutala SE-ajalla kolmanneksi Calgaryn 500 metrillä

Mika Poutalan hyvät esitykset Pohjois-Amerikan maailmancup-jäillä saivat hienon jatkon, kun hän luisteli 500 metrillä Suomen ennätysajalla kolmanneksi.

Uusi SE-aika on 34,39, kun noin viikon vanha Pekka Koskelan entinen ennätys oli 34,50. Calgaryn osakilpailun 500 metrin kilpailun voitti jälleen Jeremy Wotherspoon ajalla 34,24. Yhdysvaltalainen Tucker Fredricks oli toinen ajalla 34,31.

– Tänään oli kaiken kaikkiaan onnistunut veto. Vielä oli pikkuvirheitä ensimmäisessä kaarteessa ja viimeistäkin voi vielä parantaa. Mutta nyt minulla on hyvä tunne jäähän ja se antaa hyvän varmuuden. Minun ensimmäinen satanen oli sellainen perusveto (9,63) mutta kuitenkin aivan maailman kärkeä. En muistellut enää edellispäivän luistinongelmia, kun puuttuva osa löytyi jäältä ja sain luistimet hyvissä ajoin kuntoon, kertoi tuore ennätysmies.

– Nyt voi sanoa, että meillä on kaksi luistelijaa aivan maailman kärkiryhmässä. Mika teki viime keväänä päätöksen, että hän haluaa olla huippuluistelija. Hän on tehnyt töitä hyvällä asenteella ja suurella sydämellä ja se näkyy nyt ja hän mennyt huikeasi eteenpäin viime vuodesta, iloitsi päävalmentaja Janne Hänninen.

Tulokset

Pikaluistelun mc, Calgary Kanada 16.-18.11.2007

Miehet 500 m, A-ryhmä

1 Jeremy Wotherspoon (Kanada) 34,24

2 Tucker Fredricks (USA) 34,31

3 Mika Poutala (Suomi) 34,39 (SE)

4 Kang-Seok Lee (Korea) 34,43

5 Dmitry Lobkov (Venäjä) 34,50

6 Mike Ireland (Kanada) 34,59

Miehet 500 m, B-ryhmä

1 Joji Kato (Japani) 34,81

2 Akio Ota (Japani) 35,20

3 Jacques De Koning (Hollanti) 35.31

10 Pasi Koskela (Suomi) 35,61

Humisto ja Potka kisaavat Challengers’ cupissa

Pia Humisto ja Susanna Potka kisaavat viikonloppuna Norjan Hamarissa Challengers' cupissa.

Ensimmäinen kisapäivä ei tuonut hyviä tuloksia. 500 metrillä Susanna kellotti 42,15 ja Pia 44,98. Pialla oli epäonnea matkassa: hän kaatui 10 metriä ennen maalia ja liukui ajanottolaitteita päin.
– En ollut yhtään tyytyväinen aikoihini, mutta 500 metrin luistelu oli taas parempaan päin, kommentoi Susanna.

Susanna luisteli 1000 metriä aikaan 1.26,17.
– Tonni lähti ihan ok, mutta jotenkin ei saa ittestään kaikkea irti. Treenit täällä Hamarissa ovat menneet hyvin, vielä kun saisi kisassa sellasen rennon ja kovan vedon, hän puntaroi.

Pia luisteli toisena matkanaan 3000 metriä aikaan 4.50,00, joka jäi yli 10 sekuntia viime viikonlopun ajasta.
– En tiedä, mikä oli, kun en saanut tehtyä kaarteissa töitä, hän kommentoi.

Challergers' cupin ensimmäinen osakilpailu jatkuu huomenna. Cup on tarkoitettu niille luistelijoille, joita ei ole valittu maailman cupiin. Osakilpailuja on yhteensä kolme. Toinen osakilpailu kilpaillaan Hoornissa Hollannissa tammikuun lopulla ja kolmas Berliinissä Saksassa maaliskuun alussa.

Poutala rikkonaisella luistimella kahdeksanneksi Calgaryssa

Loppusuoralla tapahtunut luistimen rikkoontuminenkaan ei estänyt Mika Poutalan hyvää luistelua maailmancupin 500 metrillä Calgaryssa.

Poutala sijoittui kahdeksanneksi ajalla 34,67, kun voiton otti jälleen Jeremy Wotherspoon. Hänen aikansa oli 34,23, joten hän jäi ME-ajastaan kaksi kymmenystä.

– Luistelu tuntui loppusuoralla huteralta ja horjahdinkin pari kertaa, mutta pysyin kuitenkin pystyssä. Vasta maalin jälkeen huomasin, että luistimen terän palautusjousi oli mennyt poikki, kertoi Mika Poutala.

– Sain tänäänkin hyvän startin ja 100 metrin aika 9,63 oli aivan huippuluokkaa. Jalat ovat ”mallillaan” ja homma tuntuu toimivan. Kun mielikin on hyvä, niin tulosta tulee. Jää on täällä liukas . Siitä kertoo myös tänään syntynyt naisten maailmanennätys. Ja Wotherspoonkin jäi vain hieman omasta ennätyksestään, jatkoi Poutala.

Tulokset

Pikaluistelun mc, Calgary Kanada 16.-18.11.2007

Miehet 500 m, A-ryhmä

1 Jeremy Wotherspoon (Kanada) 34,23

2 Dmitry Lobkov (Venäjä) 34,35

3 Joon Mun (Korea) 34,43

4 Kang-Seok Lee (Korea) 34,49

5 Kyou-Hyuk Lee (Korea) 34,56

6 Keiichiro Nagashima (Japani) 34,59

6 Ki-Ho Lee (Korea) 34,59

8 Weijiang An (Kiina) 34,67

8 Mika Poutala (Suomi) 34,67

Pasi Koskela kahdeksas omalla ennätyksellään mc:n 500 metrin B-ryhmässä

Pasi Koskelalla on luistellut tällä kaudella kolmesti maailmancupin 500 metriä ja joka kerta hän on parantanut omaa ennätystään.

Nyt Calgaryn maailmancupin avauksessa hän sijoittui kahdeksanneksi ajalla 35,57. Hänen entinen ennätyksensä oli viime viikonvaihteesta 35,66. Mutta parempaa on vielä odotettavissa.

– Pasilla oli edelleen kaarteissa hakemista. Hän ei pysty vielä täydessä vauhdissa täysin puhtaaseen luisteluun, mutta hän on koko ajan edistynyt. Tänään aikaa verotti myös heikohko lähtö, analysoi päävalmentaja Janne Hänninen Pasi Koskelan suoritusta.

B-ryhmän nopein oli kanadalainen Denny Morrison ajalla 35,03.

Tulokset

Pikaluistelun mc, Calgary Kanada 16.-18.11.2007

Miehet 500 m, B-ryhmä

1 Denny Morrison (Kanada) 35,03

2 Akio Ota (Japani) 35,06

3 Jurre Trouw (Hollanti) 35,16

4 Maciej Ustynowicz (Puola) 35,23

5 Shani Davis (USA) 35,47

6 Ermanno Ioriatti (Italia) 35,52

7 Christopher Needham (USA) 35,55

8 Aleksandr Lebedev (Venäjä) 35,57

8 Pasi Koskela (Suomi) 35,57 (oma ennätys)

Luistelijoiden maailmancup jatkuu Pohjois-Amerikassa

Viime viikonloppuna maailmancup –kiertueensa aloittaneet pikaluistelijat siirtyivät USA:n Salt Lake Citystä Kanadan Calgaryyn, jossa maailmancup jatkuu perjantaina.

Avauksessa hyvin menestynyt Suomen joukkue luistelee Kanadassa kokoonpanossa Pasi Koskela, Mika Poutala ja Risto Rosendahl. 1000 metrillä maailmanennätyksen Salt Lake Cityssä luistellut Pekka Koskela ei sen sijaan kilpaile Calgaryssa.

– Joukkue on edelleen hyvässä iskussa ja uskon, että meille tulee hyvä viikonloppu. Olemme ottaneet alkuviikon vähän löysemmin, sillä aloitusviikonlopun ohjelma oli kova. Mutta henkiset paineet ovat nyt pienemmät, kun avaus on jo takana. Tulemme keskittymään siihen, että saamme teknillisesti hyviä ja rentoja suorituksia. Kun siinä onnistumme, niin tiedän, että jokainen meidän luistelijamme pystyy parantamaan viime viikonlopusta, kertoi päävalmentaja Janne Hänninen.

Ohjelma

Pikaluistelun mc, Calgary Kanada 16.-18.11.2007 (Suomen aikaa, aikataulu saattaa muuttua)

Perjantai 16.11.2007

klo 18.00 500 m, naiset B- ryhmä

klo 18.24 500 m, miehet B-ryhmä

klo 21.00 500 m, naiset A-ryhmä

klo 21.20 500 m, miehet A-ryhmä

klo 22.00 3000 m, naiset A-ryhmä

klo 22.50 1500 m, miehet A-ryhmä

klo 00.20 (la) 3000 m, naiset B-ryhmä

klo 01.25 (la) 1500 m, miehet B-ryhmä

Lauantai 17.11.2007

klo 18.00 500 m, naiset B-ryhmä

klo 18.24 500 m, miehet B-ryhmä

klo 21.00 500 m, naiset A-ryhmä

klo 21.20 500 m, miehet A-ryhmä

klo 22.00 1500 m, naiset A-ryhmä

klo 22.45 5000 m, miehet A-ryhmä

klo 00.35 (su) 1500 m, naiset B-ryhmä

klo 01.15 (su) 5000 m, miehet B-ryhmä

Sunnuntai 18.11.2007

klo 18.00 1000 m, naiset B-ryhmä

klo 18.50 1000 m, miehet B-ryhmä

klo 21.00 1000 m, naiset A-ryhmä

klo 21.25 1000 m, miehet A-ryhmä

klo 22.20 Joukkuetakaa-ajo, naiset

klo 23.10 Joukkuetakaa-ajo, miehet

Pasi Koskela omalla ennätyksellään kuudenneksi 500 metrin B-ryhmässä

Salt Lake Cityssä luisteltavan ensimmäisen maailmancup –viikonlopun viimeinen päivä käynnistyi miesten B-ryhmän 500 metrin kilpailulla. Siinä oli mukana Pasi Koskela.

Hän sijoittui ryhmän kuudenneksi ja otti kaksi mc-pistettä. Hän pystyi parantamaan jälleen omaa ennätystään. Kun hän luisteli perjantaina 35,72, niin nyt nipistyi ajasta jälleen kuusi sadasosaa. Ryhmän nopein oli korealainen Ki-Ho Lee ajalla 34,89.

– Nyt oli Pasilla jaloissa jo paljon parempi vauhti kuin perjantaina. Eväät vieläkin parempaan aikaan olivat olemassa, mutta kaarteiden kanssa oli ongelmia, kommentoi päävalmentaja Janne Hänninen.

Tänään on vielä vuorossa miesten A-ryhmän 500 metriä ja 1000 metriä ja B-ryhmän 1000 metriä.

Tulokset

Pikaluistelun maailmancup 9.-11.11.2007 Salt Lake City, USA

500 m, miehet B-ryhmä

1 Ki-Ho Lee (Korea) 34,89

2 Mark Nielsen (Kanada) 34,99

3 Vincent Labrie (Kanada) 35,08

4 Christopher Needham (USA) 35,49

5 Jamie Gregg (Kanada) 35,50

6 Pasi Koskela (Suomi) 35,66

Risto Rosendahl luisteli 11:nneksi 1000 metrin B-ryhmässä

Risto Rosendahl sijoittui 11:nneksi ajalla 1.10,12, kun pikaluistelun maailmancupissa Salt Lake Cityssä oli vuorossa miesten B-ryhmän 1000 metriä.

Ryhmän voitto jaettiin kanadalaisen Steven Elmin ja venäläisen Aleksandr Lebedevin kesken. Molemmat luistelivat kovan ajan 1.08,60.

Tänään ovat jäällä vielä Pekka Koskela ja Mika Poutala 500 metrillä ja 1000 metrillä sekä Pasi Koskela 1000 metrillä.

Tulokset

Pikaluistelun maailmancup 9.-11.11.2007 Salt Lake City, USA

1000 m, miehet B-ryhmä

1 Steven Elm (Kanada) 1.08,60

1 Aleksandr Lebedev (Venäjä) 1.08,60

3 Ki-Ho Lee (Korea) 1.08,64

4 Konrad Niedzwiedzki (Puola) 1.08,94

5 Håvard Bøkko (Norja) 1.09,08

6 Enrico Fabris (Italia) 1.09,16

11 Risto Rosendahl (Suomi) 1.10,12

Kaksi Suomen ennätystä 500 metrillä Salt Lake Cityssä

Pikaluistelijoiden päävalmentaja Janne Hännisen Salt Lake Cityn maailmancupin viimeisen kisapäivän aamuna esittämät ennusteet uuden Suomen ennätyksen syntymisestä 500 metrillä kävivät toteen.

Ensin Mika Poutala rikkoi Pekka Koskelan perjantaina luisteleman SE:n ajallaan 34,55, mutta muutama minuutti myöhemmin Pekka Koskela pisti paremmaksi. Hän luisteli 34,50 ja paransi näin kymmenyksen omasta perjantain ajastaan.

Jälleen hurjatasoiseksi nousseen 500 metrin kisan voitti perjantain tapaan ME-mies Jeremy Wotherspoon Kanadasta. Hän luisteli 34,14. Kakkoseksi kiristi korealainen Kang-Seok Lee (34,23). Pekka Koskela oli jaetulla neljännellä sijalla ja Mika Poutala oli kuudes.

Suomalaiset luistelevat vielä tänään 1000 metriä.

Tulokset

Pikaluistelun maailmancup 9.-11.11.2007 Salt Lake City, USA

500 m, miehet A-ryhmä

1 Jeremy Wotherspoon (Kanada) 34,14

2 Kang-Seok Lee (Korea) 34,23

3 Fengtong Yu (Kiina) 34,49

4 Pekka Koskela (Suomi) 34,50

4 Kyou-Hyuk Lee (Korea) 34,50

6 Mika Poutala (Suomi) 34,55

Mika Poutala luisteli yhteispisteiden SE:n – Pekka Koskela ei luistellut 1000 metriä

Maailman nopeimmat 1000 metrin luistelijat hyökkäsivät voimalla Pekka Koskelan tuoretta maailmanennätystä 1.07.00 vastaan. Mutta Koskelan ennätys kesti.

Pekka Koskela itse ei ollut jäällä 1000 metrin kilpailussa, sillä hänen reitensä lähentäjälihas oli ärtynyt ja varotoimenpiteenä hän päätti olla sivussa.

Kilpailun voitti kanadalainen Jeremy Wotherspoon ajalla 1.07,03. Toiseksi luisteli yhdysvaltalainen Shani Davis vain sadasosan hitaampana. Kolmanneksi tullut korealainen Kyou-Hyuk Lee kellotti erittäin tasaisessa kilpailussa ajan 1.07,07.

Suomen Mika Poutala luisteli ajan 1.08,70 ja sijoittui 17:nneksi. Pasi Koskela puolestaan paransi ennätystään 1,7 sekunnilla, sai ajan 1.09,41 ja oli 24:s.

Poutalan 1000 metrin aika varmisti hänelle Suomen ennätyksen sprinttereiden yhteispisteissä (2 x 500 m ja 2 x 1000 m). Uudet SE-pisteet ovat nyt 137,830. Vanha ennätys oli Pekka Koskelalla viime talvelta.

Tulokset

Pikaluistelun maailmancup 9.-11.11.2007 Salt Lake City, USA

1000 m, miehet A-ryhmä

1 Jeremy Wotherspoon (Kanada) 1.07,03

2 Shani Davis (USA) 1.07,04

3 Kyou-Hyuk Lee (Korea) 1.07,07

4 Joon Mun (Korea) 1.07,11

5 Jan Bos (Hollanti) 1.07,28

6 Simon Kuipers (Hollanti) 1.07,49

17 Mika Poutala (Suomi) 1.08.70

24 Pasi Koskela (Suomi) 1.09,41 (oma ennätys)

Mika Poutala teki yhteispisteiden (2 x 500 m ja 2 x 1000 m) SE:n 137,830 pistettä.

Pia Humisto rikkoi jälleen 3000 metrin ennätyksensä

Porin Pia Humisto rikkoi Norges cupin osakilpailussa Hamarissa 3000 metrin ennätyksensä.

Tällä kertaa alittui tasaluku 4.40, kun ajaksi kellotettiin 4.39,73.
– Se oli hyvä luistelu siihen nähden, että oon ollut tosi väsynyt eivätkä muut matkat ole oikeen kulkeneet, kommetoi Pia.

Pia kellotti lauantaina 500 metrillä ajan 44,86 ja 1500 metrillä 2.16,10. Sunnuntain kisapäivä alkoi 1000 metrin luistelulla ja ajalla 1.28,09.

Myös Susanna Potka luisteli Hamarissa. Hän kilpaili molempina päivinä 500 metrillä ja 1000 metrillä. Matkat kulkivat aikoihin 42,21 ja 42,78 sekä 1.25,84 ja 1.26,20.
– Multa puuttuu täysin sellanen räjähtävyys, kommentoi Susanna.

Molemmat kisaavat jälleen ensi viikonloppuna Hamarissa.

Rosendahl 18:s maailmancupin 1500 metrillä – Wennemars sivusi ME:tä

Kokenut Risto Rosendahl avasi oman mc-luistelu-urakkansa myönteisesti.

Rosendahl sijoittui Salt Lake Cityn 1500 metrillä ajallaan 1.45,94 18:nneksi. Aika jäi uupumaan hänen nimissään olevasta SE:sta vain noin puoli sekuntia.

– Riston luistelu sujui tekniikan puolesta hyvin. Hänellä oli hyvä vauhti 1100 metriin asti, mutta viimeinen 400 metriä oli vielä raskas, kertoi päävalmentaja Janne Hänninen.

1500 metrin mc-avauksen voitti hollantilainen Erben Wennemars maailmanennätystä sivuavalla ajalla 1.42,32. Kanadan Denny Morris oli toinen (1.42,79) ja yhdysvaltalainen Shani Davis kolmas (1.42,92).

Tulokset

Pikaluistelun maailmancup 9.-11.11.2007 Salt Lake City, USA

1500 m, miehet A-ryhmä

1 Erben Wennemars (Hollanti) 1.42,32 (sama kuin ME)

2 Denny Morrison (Kanada) 1.42,79

3 Shani Davis (USA) 1.42,92

4 Yevgeny Lalenkov (Venäjä) 1.43,16

5 Enrico Fabris (Italia) 1.43,67

6 Sven Kramer (Hollanti) 1.43,99

18 Risto Rosendahl (Suomi) 1.45,94

Pekka Koskela luisteli ME:n 1000 metrillä ja voitti maailman cupin osakilpailun

Pekka Koskela järisytti luistelumaailmaa tekemällä uuden maailmanennätyksen 1000 metrillä.

Koskela paransi Salt Lake Cityssä omaa ennätystään yli sekunnin ja teki uusiksi maailmanennätysluvuiksi 1.07.00. Entinen ennätys oli yhdysvaltalaisen Shani Davisin nimissä 1.07,03. Davis jäi päivän mc-kisassa kakkoseksi. Kolmas kanadalainen Jeremy Wotherspoon.

Myös Mika Poutala luisteli hyvin. Hän oli 11:s ajalla 1.08,14, johon tuli toista sekuntia parannusta entisestä omasta ennätyksestä.

– Pekan luistelu oli erittäin hyvä. Luistelu meni kaiken kaikkiaan hyvin ja Pekan vahvuutta kuvaa sekin, että hänen ja hänen parinsa kanadalaisen Denny Morrisonin luistimet ottivat yhteen, mutta se ei vienyt Pekan vauhtia. Aina voi spekuloida, mitä aika olisi ollutkaan ilman tuota häiriötä. Olen erittäin iloinen myös Mikan luistelusta, kertoi päävalmentaja Janne Hänninen.

Tulokset

Pikaluistelun maailmancup 9.-11.11.2007 Salt Lake City, USA

1000 m, miehet A-ryhmä

1 Pekka Koskela (Suomi) 1.07,00 (uusi ME)

2 Shani Davis (USA) 1.07,18

3 Jeremy Wotherspoon (Kanada) 1.07,34

4 Kyou-Hyuk Lee (Korea) 1.07,40

5 Erben Wennemars (Hollanti) 1.07,42

6 Simon Kuipers (Hollanti) 1.07,45

11 Mika Poutala (Suomi) 1.08,14

Pasi Koskela (Suomi) DQ

1000 M, Miehet B-Ryhmä

1 Ki-Ho Lee (Korea) 1.08,65
2 Weijiang An (Kiina) 1.09,91
3 Fengtong Yu (Kiina) 1.09,98
4 Jamie Gregg (Kanada) 1.09,99
5 Aleksey Proshin (Venäjä) 1.10,34
6 Aleksandr Zhigin (Kazakstan) 1.10,48

Risto Rosendahl (Suomi) DQ